Lovforslag: Den nye offentlige ejendomsvurdering skal ikke gælde andelsboliger

Et nyt lovsforslag kan få konsekvenser for andelshavere og andelsboligforeninger. For måske vil den nye offentlige ejendomsvurdering, der er længe ventet, ikke alligevel gælde for andelsboliger.

Nyt lovsforslag om den nye offentlige ejendomsvurdering

Andelshavere og andelsboligforeninger har ventet længe på de nyeste offentlige ejendomsvurderinger. De har været undervejs siden 2013. Nu ser det ud til, at man kan vente endnu længere – eller måske slet ikke få muligheden for at få det, man har ventet på.

Et nyt lovforslag sendt i høring fra skatteministeren Morten Bødskov (S) viser, at han helt vil ophæve at fastsætte ejendomsværdien på erhvervsejendomme – herunder andelsboliger. I lovforslaget står der, at der er behov for ”… mere enkle og gennemskuelige modeller til vurdering af erhvervsejendomme” for at reducere risici i udviklingen af det nye system. Det har nemlig, ifølge lovsforslaget, været sværere at opsætte de nye vurderingsmodeller end som forventet. En af disse foreslåede, enkle modeller er at droppe at ejendomsvurdere andelsboliger.

Udskydelse af ejendomsvurderinger

Den nye offentlige ejendomsvurdering har været længe undervejs. I 2013 begyndte Skattestyrelsen at udarbejde et nyt system. Det skal forenkle og gøre det mere retvisende at vurdere alle ejendomme i Danmark. Det skal gøre vurderingerne mere digitale, og det vil derfor blive nemmere og hurtigere at vurdere ejendomme mere nøjagtigt. 

Men som sagt har det nye system krævet mere end først antaget. Lige nu forventes det, at de første ejendomsvurderinger bliver sendt ud i midten af 2021. Andelsboliger har under denne proces ligget bagerst i køen. Derfor har andelshavere og andelsboligforeninger heller ikke kunne forvente at få en ny offentlig ejendomsvurdering før 2022 tidligst. 

Hvis det ender med, at andelsboliger slet ikke får de nye offentlige ejendomsvurderinger, kan det for nogle foreninger have konsekvenser.

Konsekvenser for andelshavere og andelsboligforeninger

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil de 210.000 andelsboliger, som i dag bruger den offentlige vurdering højest sandsynligt ikke have mulighed for dette længere. 

Valuarvurdering

Blandt andet vil mange foreninger være nødt til at få lavet en valuarvurdering i stedet. Og det vil give en yderligere udgift hvert år. En valuarvurdering koster nemlig penge, modsat en offentlig ejendomsvurdering. 

Men hvis den offentlige ejendomsvurdering ikke længere er en mulighed for andelsboliger, vil det også være kompliceret for en valuar at give en konkret vurdering. Valuarvurderinger er heller ikke lige så velkendte at gøre brug af, så der kan blive lagt et pres på de få valuarer, der i dag udfører vurderinger på andelsboliger. 

Den oprindelige købspris

Hvis den offentlige ejendomsvurdering ikke længere bliver en realitet for andelsboligforeninger, vil der også være nogle, der er nødt til at gøre brug af deres oprindelige købspris. Men der ses flere eksempler, hvor andelshavere har siddet i deres andelsboliger i årtier. Og derfor vil deres boligværdi kunne falde betydeligt, fordi værdien af deres boliger er steget markant de seneste par år.

Lovsforslaget fra Morten Bødskov (S) er sendt i høring og har en høringsfrist den 29. oktober. Der er allerede oprejst en del kritik fra flere organisationer. Derfor har de mulighed for at sende deres høringsvar ind og begrunde, hvorfor de ikke mener, at dette forslag skal udføres. Der er vanskeligt at vide, hvad det præcis vil have af konsekvenser, og hvordan det kommer til at foregå, hvis lovforslaget bliver vedtaget.

Administrérer du ventelister i en andelsboligforening?

Står du for håndteringen af en eller flere andelsboligforeningers ventelister, eller kender du en, der gør? Følg linket herunder og læs mere om, hvad vores ventelistesystem til andelsboligforeninger kan tilbyde. Flatr for ejendomme

Er Flatr noget for din andelsboligforening?

Vi besvarer glædeligt alle dine spørgsmål samt giver dig en introduktion til Flatr, helt uden forpligtelser.

Pigen i sofa