Renovering og vedligehold i jeres andelsboligforening

Som bestyrelse har man et ansvar for andelsboligforeningen. Det er vigtigt at have styr på, hvordan man som bestyrelsesmedlem bedst kan varetage renovering og vedligehold i jeres andelsboligforening. Få et overblik over, hvad der er vigtigt at have styr på og gode råd til, hvad der er smart. Det kan give en tryg og sund forening for jer og beboerne.

Skab et overblik

I en andelsboligforening er det bestyrelsen, der varetager den daglige drift. Og det er derfor også bestyrelsen, der har ansvaret for renovering og vedligehold i jeres andelsboligforening. Derfor anbefaler vi, at I skaber et godt grundlag for, hvordan I som bestyrelse styrer planlægning og udførelse af vedligeholdelse og renovering af jeres ejendom. Så undgår I oftere at stå i en ærgerlig situation. For eksempel hvor noget renoveringsarbejde går galt, og ingen ved hvem, der i sidste ende står med ansvaret. Det kræver hverken meget tid eller energi at få styr på det.

Ansvarsforsikring

For at beskytte jeres bestyrelse og medlemmerne heri, så er det en god idé at have et overblik over jeres ansvarsforsikring. Især når I renoverer i ejendommen. Det er forskelligt, hvem der eventuelt skal betale eller modtage en erstatning, hvis noget går galt. Det kommer an på den enkelte sag, men derfor er det altid godt at have styr på forsikringerne, og hvem ansvaret ligger hos, hvis et konkret arbejde ikke bliver udført korrekt. 

En privat andelsboligforening kan gøre brug af normalvedtægten, hvor de kan tegne en forsikring, der dækker bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar. Forsikringsbeløbet skal oplyses i årsregnskabet hos andelsboligforeningen. 

Normalvedtægten

  • Normalvedtægten er et vejledende udkast af en vedtægt, som private andelsboligforeninger kan gøre brug af.
  • En andelsboligforening kan bestemme, om de vil gøre brug af normalvedtægten eller egne individuelle vedtægter. Det besluttes ved en generalforsamling.
  • Man kan anvende hele normalvedtægten eller dele af den.
  • Du kan læse og downloade normalvedtægten her

Det er valgfrit, om I som andelsboligforening gør brug af den. Hvis I ikke gør, kan I udarbejde jeres egne vedtægter. Hvis I gør det, kan I undlade at tegne en ansvarsforsikring for bestyrelsens arbejde. Men hvis noget går galt, er det foreningen, bestyrelsen eller et enkelt bestyrelsesmedlem, der skal betale for en eventuel erstatning. Det kommer blandt andet an på, hvem der har stået for at igangsætte et stykke arbejde.

Vedligehold

Ifølge andelsboligloven skal andelsboligforeninger, der er stiftet den 1. juli 2018 eller senere, sørge for, at ejendommen vedligeholdes efter deres seneste vedligeholdelsesplan. En vedligeholdelsesplan skal dække mindst 15 år og opdateres mindst hvert femte år. I andelsboligforeninger stiftet før juli 2018 gælder dette ikke. Men det er klart at anbefale foreningen at følge en vedligeholdelsesplan.

Læs alt om vedligeholdelsesplaner her

Andelshavernes ansvar 

Beboerne i jeres andelsboligforening har også en del af ansvaret i ejendommen. Det er op til hver enkel forening at bestemme, hvad det præcist skal være, og det skal skrives ind i jeres vedtægter. Som tommelfingerregel er det som regel alt det indenfor, som andelshaverne har ansvar for. I de fleste tilfælde er det ting, som:

Det holder også værdien af andelsboligen oppe, hvis den er pæn og vedligeholdt indenfor. Så det er en god idé at gøre beboerne opmærksomme på, hvilket ansvar de selv har.

Administrérer du ventelister i en andelsboligforening?

Står du for håndteringen af en eller flere andelsboligforeningers ventelister, eller kender du en, der gør? Følg linket herunder og læs mere om, hvad vores ventelistesystem til andelsboligforeninger kan tilbyde. Flatr for ejendomme

Er Flatr noget for din andelsboligforening?

Vi besvarer glædeligt alle dine spørgsmål samt giver dig en introduktion til Flatr, helt uden forpligtelser.

Pigen i sofa