Gør andelsboligforeningen mere bæredygtig

Står du og din andelsboligforening med et ønske om at gøre foreningen mere bæredygtig? I dag er der stort fokus på bæredygtighed, og det forventes at alle hjælper til. I boligforeninger er man også begyndt at have større fokus på bæredygtighed i forbindelse med drift, renovering og ombygning af ejendommen.

Bæredygtighed kan spare jer penge

I Danmark er vi blevet mere bevidste om klimaforandringer, og hvordan man kan leve mere bæredygtigt. Derfor er det også helt naturligt, at der også er kommet større fokus på bæredygtighed i andelsboligforeninger.

Det behøver hverken at være besværligt eller omkosteligt at gøre andelsboligforeningen mere bæredygtig. På den lange bane vil jeres andelsboligforening tværtimod spare en masse penge. Hertil kan det også skabe højere livskvalitet for ejendommens beboere.

Hvordan er man bæredygtig?

Bæredygtighed handler i bund og grund om at sikre kvalitet og et godt liv til alle. Man kan være bæredygtig på mange måder. Bæredygtighed findes inden for tre hoveddimensioner: Social, miljømæssig og økonomisk.

Miljømæssig bæredygtighed handler om at passe på jorden, og forhindre, at den tager skade af vores måde at leve på. Det vil altså sige, at man forsøger at skabe de bedst mulige vilkår for miljø og mennesker, også i fremtiden.

Social bæredygtighed handler om at sikre social retfærdighed. Denne dimension forsøger at tage hensyn til punkt 1,2,3,4,5,11 og 16 fra de 17 Verdensmål. Det vil sige, at det blandt andet handler om at afskaffe fattigdom, at fremme sundhed og trivsel, skabe ligestilling m.m.

Du kan læse om verdensmålene her

Økonomisk bæredygtighed handler om at holde styr på økonomien, så den både nu og i fremtiden har den samme eller en større værdi.

Bæredygtig renovering

Skal I til at renovere jeres ejendom, kan det gøres indenfor alle tre dimensioner. Når du går op i at renovere efter social bæredygtighed, så handler det hovedsageligt om at fremme sundhed samt sikre høj produktivitet og livskvalitet hos beboerne. Når det kommer til miljømæssig bæredygtighed, handler det om at renovere med det mindst mulige miljømæssige aftryk. Og den økonomisk bæredygtige renovering handler om at sikre økonomiske interesser og investering for selve bygningen på lang sigt.

Der er flere ting at tage hensyn til, når man renoverer en ejendom, og det kan derfor svare sig at tænke bæredygtighed ind fra starten. Ud over at foretage indgreb, der sikrer beboernes livskvalitet og ejendommens økonomiske interesser, kan man også bruge miljøvenlige eller genanvendelige materialer i bygge/renoverings-fasen, der netop giver mindre miljømæssigt aftryk. Her kan man f.eks. bruge svanemærket maling og FSC eller PEFC certificeret træ. Derudover kan man benytte langtidsholdbart materiale til facade- og tagrenovering som f.eks. skifer. 

For at komme den bæredygtige renovering til livs, så er det en god idé at starte med en vedligeholdelsesplan. Her får I nemlig overblik over ejendommens fremtidige vedligeholdelses- og renoveringsprojekter, og har derfor mulighed for at tænke bæredygtighed ind fra starten. 

Læs også: Renovering og vedligehold i jeres andelsboligforening

Reducer strømforbruget og spar penge

Men der er også mange andre steder, hvor I kan gøre en indsats. I kan eksempelvis forsøge at reducere jeres strømforbrug i foreningen.

En god løsning, som kan hjælpe jer til at spare mange penge, særligt om sommeren, er solcelleanlæg. Disse etableres på taget og kan bruges til de fælles anlæg, der er i foreningen. Herudover kan I også starte ud i de små, og skifte til sparepærer og lyssensorer på fællesarealerne. Samtidig kan I opsætte tørresnore til beboerne og udskifte tætningslister. På den måde bliver varmeregningen holdt nede. 

Fokusér på jeres vandforbrug

I kan også fokusere på vandforbruget i andelsboligforeningen. Vandforbrug er en af de helt store nedslagspunkter, når det kommer til at spare penge og hjælpe klimaet. Og heldigvis kræver det ikke meget af jer i andelsboligforeningen. I kan for eksempel installere lavskylstoiletter, sparebrusere, nye vandarmaturer eller lignende, der hjælper jer med at undgå at bruge unødigt vand. På den måde sparer I samtidig mange penge. 

Herudover kan I investere i et system, der kan opsamle og rense regnvand, som kan genbruges til vaskeriet i foreningen, eller ved toiletskyl. Ved at bruge regnvand til toiletskyl og til at vaske tøj i, kan I i foreningen spare flere tusinde kroner i vandudgifter. 

Affaldssortering er bæredygtigt

Det kan også svare sig at affaldssortere. Når vi smider alt vores affald i samme container, så ryger det til forbrænding, og materialer der kunne være blevet genbrugt, går tabt. 

“Hvis alle danskere sorterer alt husholdningsaffald frem for at sende det til forbrænding, vil miljøet årligt blive sparet for 589.000 tons CO2-udledning.” – skriver Miljøstyrelsen mst.dk.

Det varierer alt efter, hvilken kommune du bor i, hvordan du skal sortere dit affald. Undersøg det derfor på jeres kommunes hjemmeside, så I ved præcis, hvordan I skal gøre.

Du kan læse mere om affaldssortering i boligforeningen her.

Administrérer du ventelister i en andelsboligforening?

Står du for håndteringen af en eller flere andelsboligforeningers ventelister, eller kender du en, der gør? Følg linket herunder og læs mere om, hvad vores ventelistesystem til andelsboligforeninger kan tilbyde. Flatr for ejendomme

Er Flatr noget for din andelsboligforening?

Vi besvarer glædeligt alle dine spørgsmål samt giver dig en introduktion til Flatr, helt uden forpligtelser.

Pigen i sofa